ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


893


ข้อสอบการไฟฟ้า
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564 พร้อมเฉลย 50 ข้อ
เช่น เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร 
     
   ก.   แอมมิเตอร์ 
         ข.   โวลต์มิเตอร์ 
         ค.   โอห์มมิเตอร์ 
         ง.   วัตต์มิเตอร์ 
         ตอบ  ข.

เขียนโดย หมายเลข3
16/06/2564
561


ข้อสอบการไฟฟ้า
พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้า ปี 2564

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย์ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2503 เป็นปีที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 

เขียนโดย หมายเลข3
16/06/2564
598


ข้อสอบการไฟฟ้า
กรอบนโยบายและทศทางการดำเนินงานของ กฟภ. แนวข้อสอบการไฟฟ้า 2564

กรอบนโยบายและทศทางการดำเนินงานของ กฟภ. แนวข้อสอบการไฟฟ้า 2564

เขียนโดย หมายเลข3
16/06/2564
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com