ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 5347Download
ข้อสอบการไฟฟ้า

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564 พร้อมเฉลย 50 ข้อ
เช่น เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร 
     
   ก.   แอมมิเตอร์ 
         ข.   โวลต์มิเตอร์ 
         ค.   โอห์มมิเตอร์ 
         ง.   วัตต์มิเตอร์ 
         ตอบ  ข.

ลงข้อมูลวันที่ : 16/06/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 2088Download
ข้อสอบการไฟฟ้า

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย์ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2503 เป็นปีที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 

ลงข้อมูลวันที่ : 16/06/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1829Download
ข้อสอบการไฟฟ้า

กรอบนโยบายและทศทางการดำเนินงานของ กฟภ. แนวข้อสอบการไฟฟ้า 2564

ลงข้อมูลวันที่ : 16/06/2564
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com