ข้อสอบราชการ - Learn,Share

พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้า ปี 2564 #ราชการไทย.com


พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย์ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2503 เป็นปีที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com