ข้อสอบราชการ - Learn,Share

เทคนิคการทาข้อสอบ อุปมา-อุปไมย เตรียมสอบส่วนราชการต่างๆ โดย ประพันธ์ เวารัมย์ #ราชการไทย.com


เทคนิคการทาข้อสอบอุปมา-อุปไมย เตรียมสอบส่วนราชการต่างๆ โดย ประพันธ์ เวารัมย์

สูตรที่ 1. ถ้ากล่าวถึงผลไม้ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่่่่านี้

1. ลักษณะนาม

2. รสหวาน/เปรี้ยว

3. ลักษณะภายนอก เช่น เปลือก สีผิว รูปร่าง เป็นต้น

4. การนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปรุงอาหาร / เพาะปลูก

5. ประเภทเดียวกัน เช่น ใบเลี้ยงคู่/เดี่ยว

**********************************************

สูตรที่ 2. ถ้ากล่าวถึงคน/กลุ่มบุคคลต่อสิ่งของให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้

1. เพศ

2. อาชีพ

3. ลักษณะหน้าที่การงาน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ

5. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร

6. ส่วนร่วมหรือส่วนย่อย

**********************************************

สูตรที่ 3. ถ้ากล่าวถึงประเทศ /ทวีปให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้

1. อยู่ในทวีปเดียวกัน

2. เป็นเกาะ / ติดกับแผ่นดินใหญ่

3. เป็นส่วนใหญ่หรือส่วนย่อย

4. เป็นเมืองขึ้นของอีกประเทศหนึ่ง

5. เป็นเมืองสำคัญของประเทศ เช่น เมืองหลวง / เมืองที่มีชื่อเสียง / สมญานาม เป็นต้น

**********************************************ข้อสอบราชการ - Learn,Share
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com