ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบชีวิตและวัฒนธรรมไทย 70 ข้อพร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบชีวิตและวัฒนธรรมไทย 70 ข้อพร้อมเฉลย  เช่น ความสำคัญของเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยคือข้อใด
1. แสดงให้เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจของไทย
2. แสดงให้เห็นถึงจำนวนประชากรของไทย
3. แสดงให้เห็นถึงลักษณะการประกอบอาชีพของคนไทย
4. แสดงให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยและเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
5. แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีของไทย
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ