ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 492Download
แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2562 พรบ. และแนวข้อสอบ

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 486Download
แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 522Download
แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 362Download
แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวกับ พระราชบัญญัตติ วัฒนธรรมแห่งชาติ 2553

ลงข้อมูลวันที่ : 30/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 472Download
แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ฉบับเต็ม มีแนวข้อสอบ

ลงข้อมูลวันที่ : 30/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 484Download
แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 150  ข้อ พร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 31/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 521Download
แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ศาสนพิธีเกิดขึ้นมาจากหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ ฟังในวันมาฆบูชา ซึ่งเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ มีอยู่ ๓ ประการ

 คือ

๑. การไม่ทําความชั่วทุกอย่าง

 ๒. การทําความดีให้ถึงพร้อม

๓. การทําใจให้ผ่องใส เมื่อชาวพุทธทําความดีต่าง ๆ ตามหลักการที่พระพุทธองค์ ตรัสไว้ซึ่งเรียกว่า การทําบุญ วัตถุ เป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ มีอยู่ ๓ ประการ

คือ

๑. ทานการให้สิ่งของต่าง ๆ

๒. ศีล การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย

๓. ภาวนา การทําจิตให้ผ่องใส บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๓ ประการนี้เมื่อชาวพุทธทําแล้ว ทําให้เกิด ศาสนพิธีต่างๆ ขึ้นมาตามลําดับ ตามยุคตามสมัย

ลงข้อมูลวันที่ : 31/01/2566
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com