ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 436Download
แนวข้อสอบ ป.ป.ช.

แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 20  ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 25/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 414Download
แนวข้อสอบ ป.ป.ช.

ข้อสอบเก่า สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 50 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 25/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 772Download
แนวข้อสอบ ป.ป.ช.

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 27/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 445Download
แนวข้อสอบ ป.ป.ช.

แนวข้อสอบ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ ของคนไทย ของ สำนักงาน ปปช.

ลงข้อมูลวันที่ : 27/12/2565
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com