ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 2602Download
ข้อสอบ กพ 65

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ ภาค ก  ปี 65 พร้อมเฉลย ทุกวิชาพร้อมวิธีหาคำตอบ

สารบัญ
คณิตศาสตร์ทั่วไป                        หน้า 1
รวมสูตรคณิตศาสตร์                     หน้า 24
เงื่อนไขสัญลักษณ์                       หน้า 29
เงื่อนไขภาษา                              หน้า 34
สรุปเหตุผล                                  หน้า 36
อนุกรม                                        หน้า 38
อุปมาอุปไมย                                หน้า 43
บทความยาว                                หน้า 49
เรียงประโยค                                หน้า 49
บทความสั้น                                 หน้า 50
เติมคํา                                        หน้า 51
ข้อบกพร่องภาษา                         หน้า 51
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1                      หน้า 53
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2                      หน้า 73
แนวข้อสอบ ชุดที่ 3                      หน้า 95
แนวข้อสอบ ชุดที่ 4                      หน้า 114
แนวข้อสอบ ชุดที่ 5                      หน้า 135

ลงข้อมูลวันที่ : 10/01/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 827Download
ข้อสอบ กพ 65

ข้อสอบ กพ 2565 รวมหนังสือคู่มือเตรียมสอบภาคกพร้อมเฉลย (วิชาการคณิต และวิชาภาษาไทย )

ลงข้อมูลวันที่ : 30/06/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 713Download
ข้อสอบ กพ 65

รวมหนังสือคู่มือเตรียมสอบภาค ก พร้อมเฉลย (วิชาการคณิต และวิชาภาษาไทย เล่ม 2 )

ลงข้อมูลวันที่ : 30/06/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 641Download
ข้อสอบ กพ 65

รวมหนังสือคู่มือเตรียมสอบภาค ก พร้อมเฉลย (วิชาภาษาไทย เล่ม 1 )

ลงข้อมูลวันที่ : 30/06/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 762Download
ข้อสอบ กพ 65

รวมหนังสือคู่มือเตรียมสอบภาค ก พร้อมเฉลย (ความสามรถทั่วไป วิชาภาษาไทย )

ลงข้อมูลวันที่ : 30/06/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 655Download
ข้อสอบ กพ 65

แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

ลงข้อมูลวันที่ : 08/08/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 546Download
ข้อสอบ กพ 65

แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 1-2 (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

ลงข้อมูลวันที่ : 08/08/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 508Download
ข้อสอบ กพ 65

แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป

ลงข้อมูลวันที่ : 08/08/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 530Download
ข้อสอบ กพ 65

แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป

ลงข้อมูลวันที่ : 08/08/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 523Download
ข้อสอบ กพ 65

แนวข้อสอบ-กพ-ภาค-ก-ชุดตีแผ่อนุกรม  พร้อมเฉลย ปี 65

ลงข้อมูลวันที่ : 08/08/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 787Download
ข้อสอบ กพ 65

แนวข้อสอบ-กพ-สอบ-กพ-ภาค-ก.-วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

ลงข้อมูลวันที่ : 08/08/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 608Download
ข้อสอบ กพ 65

แนวข้อสอบ-กพ-สอบ-กพ-ภาค-ก.-วิชาภาษาไทย

ลงข้อมูลวันที่ : 08/08/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 871Download
ข้อสอบ กพ 65

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย กพ.65  พร้อมคำอธิบายและเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 08/08/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 615Download
ข้อสอบ กพ 65

วิชาความรู้ด้านกฎหมาย และ แนวข้อสอบ ก.พ. 2566  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน  พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ลงข้อมูลวันที่ : 19/10/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 548Download
ข้อสอบ กพ 65

ข้อสอบชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเก็งข้อสอบอังกฤษ ก.พ. ปี 2564

ลงข้อมูลวันที่ : 22/11/2565
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com