ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 1856Download
ข้อสอบครูกรณีพิเศษ

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ล่าสุด 50 ข้อพร้อมเฉลย
เน้นครูเป็นศูนย์กลาง เน้นสอนแบบบรรยาย วิชาที่เน้นคือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ก. สารัตถนิยม(Essentialism)
ข. นิรันตรนิยม (Perenialism)
ค. อัตถิภาวนิยม (Existentialism)
ง. ปฏิรูปนิยม/บรูณาการ (Reconstructionism)

ลงข้อมูลวันที่ : 25/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1131Download
ข้อสอบครูกรณีพิเศษ

แนวข้อสอบครูกรณีพิเศษ (ไม่มีเฉลย)  59 ข้อ ฝึกทำแบบทดสอบ

ลงข้อมูลวันที่ : 03/05/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1171Download
ข้อสอบครูกรณีพิเศษ

ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2563 ศาสนา อิสลาม หน้าที่พลเมือง 

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยรอบกรณีพิเศษ 2563 by แมวสัม

ลงข้อมูลวันที่ : 30/12/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 953Download
ข้อสอบครูกรณีพิเศษ

ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2563  by แมวสัม
วิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมด
5 อย่าง คือ
1. การตั้งประเด็นการศึกษา
2. การรวบรวมดันหาหลัทฐาน
3. การประเมินคุณต่าหรือการ
วิพากษ์หลักฐาน
4. การตีความหลักฐาน
5. การนำเสนอ)

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยรอบกรณีพิเศษ 2563 by แมวสัม

ลงข้อมูลวันที่ : 30/12/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 913Download
ข้อสอบครูกรณีพิเศษ

รวมมิตรข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมพร้อมเฉลย by แมวส้ม แมวส้มรวบรวมข้อสอบจริงครูผู้ช่วยโดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสาระนะงับ บางข้อแมวได้มาแต่โจทย์ ไม่มีเฉลย จึงใช้วิธีเฉลยเองทั้งหมด ข้อความสีแดงเป็นข้อความที่ถูกต้องนะ ส่วนข้อความในวงเล็บคือ
อธิบายเพิ่มเติม

แมวส้มเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

ลงข้อมูลวันที่ : 30/12/2564
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com