ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


25244


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
ถาม-ตอบ การพัฒนา ชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ถาม-ตอบ การพัฒนา ชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
22448


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย หมายเลข4
12/05/2563
24245


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย เอกสารสอบ
13/05/2563
7307


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย เผยแพร่1
15/05/2563
22922


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
ข้อสอบ ภาค ข นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ ภาค ข   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
5026


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
สรุป สูตรลัด ครบ ครอบคลุม เข้าใจง่าย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ ราชการไทย.com

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
01/06/2563
13943


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวตอบข้อสอบความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

แนวตอบข้อสอบความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย รวมถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์  และแผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
21/10/2563
3680


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
OTOP ย่อ มาจากอะไร
ตอบ One Thumbon One Product
2. OTOP นำไอเดียมาจากประเทศอะไร
ตอบ ญี่ปุ่ น
3. OVOP ย่อมาจากอะไร
ตอบ One Village One Product

เขียนโดย ราชการ
18/11/2563
10922


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบวิชาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเฉลย 40 ข้อ

แนวข้อสอบวิชาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเฉลย 40 ข้อ พร้อมทั้งจุดกำเนิดแนวคิดทฤษฎีใหม่เริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
26/11/2563
8540


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน
การแก้ไขปัญหาความยากจนในรูปแบบของกองทุนชุมชน เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลทุกยุคทุก สมัยได้ดำเนินการ โดยมากรัฐบาลจะมีนโยบายหลักในการพัฒนา แล้วมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการ ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะขอนำเสนอรูปแบบของกองทุนที่เป็นที่รู้จักและมีความสําคัญต่อการพัฒนา ประเทศ โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กองทุนที่ภาครัฐบาลดําเนินการ และกองทุนที่ภาคเอกชนดําเนินการ

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
22/12/2563
2017


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
ถาม-ตอบ การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ถาม-ตอบ การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
“ชุมชน” เป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ อาจเป็นหมู่บ้าน ละแวก หรือย่าน ที่มีวิถี
ชีวิต เกี่ยวพันกันมีความเชื่อในระบบคุณค่าบางอย่างสอดคล้องกันมีการติดต่อสื่อสาร มีความเอื้ออาทร
มีการจัดการ มีการเรียนรู้และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมา จากการประกอบอาชีพ
ร่วมกัน หรือ การประกอบกิจกรรมร่วมกัน หรือ การมีวัฒนธรรม หรือ ความสนใจร่วมกน

เขียนโดย หมายเลข4
03/03/2564
4010


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564

สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564
แผน 12 วิสัยทัศน์ : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แผน 12 มี 10 ยุทธศาสตร์ แผน 12 เป้าหมาย 6 ข้อ

เขียนโดย เผยแพร่1
04/03/2564
7828


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2 100 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2 100 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข4
05/03/2564
4583


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท 54 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท
สรุป สูตรลัด ครบ ครอบคลุม เข้าใจง่าย
การพัฒนาชุมชนหมายความว่าอะไร ตอบ. การพัฒนาชุมชน คือ การทํางานร่วมกับประชาชนเพื่อทําให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

เขียนโดย ข้าน้อย
08/03/2564
3249


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
สรุปแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

สรุปแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

เขียนโดย แบ่งปัน
09/03/2564
4823


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
10/03/2564
327


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ อัพเดท BM ชุด 1

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ อัพเดท BM ชุด 1 การหาความรู้เกยี่ วกบั งาน
วิธีหาความรู้ง่าย ๆ คือ หาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอ่าน ติดตามเรื่องของ(หน่วยงาน) ที่ ปรากฏในหนังสือพิมพ์
รายงานประจำปี ความเห็นของคนที่อยู่ในสาขางานนั้นๆ รวมทั้ง คู่แข่งด้วย และในปัจจุบนั้นยิ่ง สะดวกง่ายดายขึ้นโดยการค้นหาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือหน่วยงานนั้น ๆ
 

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
529


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุุมชน2562 พร้อมเฉลย 10 ข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุุมชน 2562 พร้อมเฉลย 10 ข้อ
กรมการพัฒนาชุมชนมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ตอบ Community Development Department
กรมการพัฒนาชุมชน เป็ นหน่วยงานระดับกรม สังกัดใด
ตอบ กระทรวงมหาดไทย
 

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
401


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
590


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
สรุป ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พศ.2560-2564

สรุป ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พศ.2560-2564
กา
รบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี ประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหม่

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
531


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พศ.2560-2564

สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พศ.2560-2564
การยกระดับนวัตกรรม
(Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ 2) การสร้าง
สังคมที่มีจิตวิญาณของความเป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition)
 

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
880


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทาง
การดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดเวลานานกว่า 30 ปี ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้
กระแส โลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
 

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
62


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เรื่องความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 21 หน้าพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เรื่องความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 21 หน้าพร้อมเฉลย
ข้อใดหมายความถึง “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน”
ก. ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ข. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ค. หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 

เขียนโดย คนขาวดำ
01/10/2564
64


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน แนวตอบข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 57 หน้าพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน แนวตอบข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 57 หน้าพร้อมเฉลย

เขียนโดย คนขาวดำ
01/10/2564
93


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 70 หน้าพร้อมรายละเอียดชัดเจน

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 70 หน้าพร้อมรายละเอียดชัดเจน

เขียนโดย คนขาวดำ
01/10/2564


| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com