ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


14607


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย

การคํานวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว์ การคํานวณระยะห่างระหว่างเสา
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

 

เขียนโดย ข้าน้อย
05/05/2563
7000


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
รวมสูตรคณิตศาสตร์

รวมสูตรคณิตศาสตร์ สอบกพ. สอบท้องถิ่น สอบราชการ
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
05/05/2563
4320


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
ข้อสอบกราฟและตาราง

เทคนิคในการทําข้อสอบแบบตาราง ข้อสอบแบบกราฟ สอบกพ. สอบท้องถิ่น
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
05/05/2563
6553


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
ข้อสอบความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย

ข้อสอบความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สูตร แนวคิด ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย แบ่งปัน
05/05/2563
6699


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
ข้อสอบความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ พร้อมเฉลย

ข้อสอบความสามารถทั่วไป การคิดคํานวณ
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
05/05/2563
2704


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมสูตรและเฉลย

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป สูตรคณิต
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
08/05/2563
2882


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
เจาะข้อสอบคณิตสาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย

เจาะข้อสอบคณิตสาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย เผยแพร่
14/05/2563
5153


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
ข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต พร้อมเฉลย

ข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผลทาง โอเปอร์เรต
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย เผยแพร่
14/05/2563
3062


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
เจาะข้อสอบคณิตสาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย

เจาะข้อสอบคณิตสาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย เผยแพร่1
15/05/2563
3134


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ อนุกรม พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ อนุกรม พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
2928


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้ออสอบตรรกศาสตร์ พร้อมเฉลย

แนวข้ออสอบตรรกศาสตร์ พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
552


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
ข้อ​สอบภาค ก​ คณิตศาสตร์​เเละภาค​ ข​ วิชา​เอก​คณิตฯ เตรียมสอบ​รับราชการไทย ปี​63​

ข้อ​สอบภาค ก​ คณิตศาสตร์​เเละภาค​ ข​ วิชา​เอก​ คณิตฯ เตรียมสอบ​รับราชการไทยปี​63​
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ราชการไทย.com

เขียนโดย คนสอบ
16/07/2563
3655


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป กพ. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป กพ. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย เรื่องการคำนวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว์
cr: www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
09/09/2563
5768


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ ภาคก เเละภาคข เอกคณิตศาสตร์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาคก เเละภาคข เอกคณิตศาสตร์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย
นกเขากับสุนัข ถ้านับขารวมกันปรากฏว่าเท่ากันกันพอดี ถ้านับหัวได้ 27 หัว จะทราบว่ามีนกเขาอยู่กี่ตัว
 

เขียนโดย ข้าน้อย
22/01/2564
1807


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
สูตรตรรกศาสตร์ พร้อมวิธีคิดที่อธิบายละเอียด มีตัวอย่างข้างใน

สูตรตรรกศาสตร์ พร้อมวิธีคิด
ถ้าฝนตกแดงจะไปทํางาน  แต่วันนี้ฝนตก ดังนั้นสรุปได้ว่า
ก. แดงไปทํางาน       ข. แดงไม่ไปทํางาน
ค. เมฆเยอะ              ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ตอบ ก. แดงไปทํางาน
 

เขียนโดย แบ่งปัน
09/03/2564
4945


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
โจทย์แบบฝึกหัดอนุกรม 75 ข้อพร้อมเฉลย

โจทย์แบบฝึกหัดอนุกรม  75 ข้อพร้อมเฉลย ข้อสอบ กพ.  ข้อสอบท้องถิ่น

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
10/03/2564
2001


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
สูตรคณิตศาสตร์ทั่วไป สอบ กพ ท้องถิ่น และบรรจุเข้าราชการ

 แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
 

เขียนโดย หมายเลข4
23/04/2564
582


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
เอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)

เอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)

เขียนโดย หมายเลข2
06/05/2564
728


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลยรายละเอียดรวมถึงสูตรการคำนวน

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลยรายละเอียดรวมถึงสูตรการคำนวน

เขียนโดย เอกสารสอบ
27/05/2564
569


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย สมาชิกเก่า
11/06/2564
514


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย สมาชิกเก่า
11/06/2564
478


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย สมาชิกเก่า
11/06/2564
556


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย แบ่งปัน
25/06/2564
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com