ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ

ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

17


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบตำรวจ 65 + ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2554 จำนวน 200 ข้อพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบตำรวจ 65 + ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2554 จำนวน 200 ข้อพร้อมเฉลย
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
26/09/2565
14


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย +พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 ชุด 2 จำนวน 100 ข้อ
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย +พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 ชุด 2 จำนวน 100 ข้อ
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
26/09/2565
14


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 65 พร้อมเฉลย +พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ชุด 1 จำนวน 100 ข้อ
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 65 พร้อมเฉลย +พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ชุด 1 จำนวน 100 ข้อ
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
26/09/2565
81


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบตำรวจ 2565 วิชาความรู้ทั่วไป (เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย)
แนวข้อสอบตำรวจ 2565 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
107


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบตำรวจ 2565 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย 100 ข้อ
แนวข้อสอบตำรวจ  2565 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์  พร้อมเฉลย 100 ข้อ
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
68


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบตำรวจ 2565 ข้อสอบวิชาจริยธรรม 200 ข้อพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบตำรวจ 2565 ข้อสอบวิชาจริยธรรม 200 ข้อพร้อมเฉลย
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
60


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบตำรวจ 65 ข้อสอบวิชา ภาษาไทย พร้อมเฉลย 310 ข้อ
แนวข้อสอบตำรวจ 65 ข้อสอบวิชา ภาษาไทย พร้อมเฉลย 310 ข้อ
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
51


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบ ตำรวจ 2565 ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 87 ข้อพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ ตำรวจ 2565 ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 87 ข้อพร้อมเฉลย
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
41


แนวข้อสอบตำรวจ 65
ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย 50 ข้อ
ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย 50 ข้อ
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
39


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 พร้อมเฉลย 15 ข้อ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 พร้อมเฉลย 15 ข้อ
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
41


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไปชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 20 ข้อ
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไปชุดที่ 1  พร้อมเฉลย 20 ข้อ พร้อมการใช้เหตุผลเชิงตรรกกะในเชื่อมประโยชน์
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
32


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 14 ข้อ (ไม่มีเฉลย) by: พี่เต้ติวสอบตำรวจ
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 14 ข้อ (ไม่มีเฉลย) by: พี่เต้ติวสอบตำรวจ
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
43


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบตำรวจ 2565 พร้อมเฉลย 55 ข้อ (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป)
แนวข้อสอบตำรวจ 2565 พร้อมเฉลย 55 ข้อ (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป)
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
38


แนวข้อสอบตำรวจ 65
(เฉลย)แนวข้อสอบนายสอบตำรวจ วิชาภาษาไทย 10 ข้อ (ไม่มีเฉลย)
แนวข้อสอบ เก่า บรรจุเข้ารับราชการเป็นนักเรียนายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 วิชาภาษาไทย 
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
45


แนวข้อสอบตำรวจ 65
แนวข้อสอบนายสอบตำรวจ วิชาภาษาไทย 10 ข้อ (ไม่มีเฉลย)
แนวข้อสอบ เก่า บรรจุเข้ารับราชการเป็นนักเรียนายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 วิชาภาษาไทย (ไม่มีเฉลย)
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
41


แนวข้อสอบตำรวจ 65
(เฉลย) แนวข้อสอบนายสอบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ เก่า บรรจุเข้ารับราชการเป็นนักเรียนายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 วิชาภาษาอังกฤษ 
เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/09/2565
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ข้อสอบเก่าทั้งหมด

ข้อสอบราชการ - Learn,Share
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com