ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา  50 ข้อพร้อมเฉลย สาระละ 10 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา  50 ข้อพร้อมเฉลย
การที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายพระสารีบุตรซึ่งมีความเป็นเลิศทางปัญญาให้รับผิดชอบงานด้านขยายเนื้อความ
ธรรมภาษิต นับว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านใด

 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ