ข้อสอบราชการ - Learn,Share





ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมเฉลย 50 ข้อ #ราชการไทย.com


ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  พร้อมเฉลย 50 ข้อ
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีชื่อยอว่าอะไร
ก. สขร.
ข. สขม.
ค. สขก.
ง. สขช



ข้อสอบราชการ - Learn,Share





ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com